מטבעות משלימים

מטבע משלים הינו אמצעי חליפין מקומי, שאינו מחליף את המטבע הלאומי אלא משלים את פעילותו. מטבע קהילתי משדך בין משאבים ויכולות מקומיים שאינם מנוצלים לבין צרכים מקומיים שהיו עד כה ללא מענה. מטבעות מסוג זה מתוכננים לעודד התנהגויות קהילתיות רצויות ולכן מהווים כלי חשוב לפיתוח חברתי-כלכלי בר-קיימא בקהילה. מטבעות משלימים הם חלק מהכלכלה המשתפת (shared economy או WEconomy) שכן גם הם משמשים כפלטפורמה / שוק קהילתי תוך שהמשתמשים במטבע מייצרים את התוכן המבוקש. בשנים האחרונות מספר המטבעות הקהילתיים בעולם צומח במהירות כאשר ההערכה היא שישנם כיום למעלה מ-4,000 מטבעות משלימים ברחבי עולם.

Back To Top