כלכלה משתפת WEconomy

הכלכלה המשתפת (מכונה לעיתים WEconomy, כלכלת עמיתים peer-to-peer, mesh, כלכלת רשת, כלכלה שיתופית, או צריכה שיתופית), היא מערכת חברתית-כלכלית המתבססת על שיתוף קהילתי של משאבים אנושיים ופיסיים. הכלכלה המשתפת מורכבת מפלטפורמות המאפשרות למשתמשיהן לייצר, להפיץ, לקיים מסחר ולצרוך מוצרים ושירותים, באמצעות מערך פתוח ומגוון רחב של עמיתים (ובכלל זה אנשים וארגונים). מערכות אלה לרוב ממנפות טכנולוגיות, מערכות מידע ותכנים רלוונטיים ועל ידי כך מאפשרות העצמה של אנשים, חברות, תאגידים, עמותות וממשלות. ברוב המקרים פלטפורמות אלה ממנפות משאבים ו/או שירותים יקרים יחסית, הנמצאים בתת שימוש.

פלטפורמות משתפות אלה מציעות גישה (ולא בעלות) למשאבים ושירותים, מאפשרות צמיחה ויראלית, מגבירות את היעילות באמצעות יצירת אמון בקרב המשתמשים בקהל (לעומת אמון שמבוסס רק על המותג) ולעתים קרובות מייצרות הזדמנויות לצרכנים להפוך ליצרנים-צרכנים (כלומר צרכנים שיכולים גם לייצר הכנסות מהמשאבים והיכולות שלהם).

מאפיינים של פלטפורמות וארגוני כלכלה משתפת - WEconomy

פלטפורמות של כלכלה משתפת מצליחות לחבר בדרך חדשה בין רצונות וצרכים שלא מקבלים מענה בשוק הקיים, למשאבים עודפים או לא מנוצלים. פלטפורמות אלה מצליחות לחבר בין אנשים פרטיים, ארגונים ומשאבים בצורה מאד יעילה ומגוונת. לכלכלה המשתפת מספר מאפיינים מהותיים:

  • המעבר מצרכנים ליצרנים-צרכנים (מיקרו-יזמים)
  • מארגון המבוסס משאבים לארגון מבוסס קהל / קהילה
  • אפקט הרשת (ויראליות)
  • יצירת ערך באמצעות משאבים ויכולות לא מנוצלים
  • הגישה למשאבים חשובה יותר מהבעלות עליהם
  • יצירת אלטרנטיבות לריכוזיות
  • מעבר מאמון מבוסס מותג לאמון מבוסס קהל
Back To Top